Винницкий завод "БУДМАШ"
О НАС
ПРОДУКЦИЯ
СЕРВИС
ПАРТНЕРАМ
КОНТАКТЫ
ИНФОРМАЦИЯ
Винницкий завод "БУДМАШ"
Масимальная производительность
 

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства “Вінницький завод “Будмаш” (код за ЄДРПОУ 01267863, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Гонти, 30). Директор товариства повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2012 року о 15-00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 30, адміністративний будинок. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 10 квітня 2012 року з 14-00 до 14-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.04.2012р.

 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 • 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
 • 2. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 • 3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 • 4. Звіт Ревізора за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
 • 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
 • 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.

   

  Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11-00 до 13-00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Циба Володимир Васильович. Телефон для довідок: 0(432)27-39-31. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства. З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел. 0(432)27-39-31

   Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

    

    Найменування показника Звітний 2011 Попередній 2010
    Усього активів 6326 5914
    Основні засоби 3627 4024
    Довгострокові фінансові інвестиції - -
    Запаси 123 606
    Сумарна дебіторська заборгованість 456 288
    Грошові кошти та їх еквівалент 11 30
    Нерозподілений прибуток - -
    Власний капітал - -
    Статутний капітал 294 294
    Довгострокові зобов"язання 208 225
    Поточні зобов"язання 645 5391
    Чистий прибуток (збиток) -586 4
    Середньорічна кількість акцій (шт.) 1176000 1176000
    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 74 70

    Директор АТ “Вінницький завод “Будмаш” Циба В.В.

    Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 05.03.2012р.в газеті “Відомості ДКЦПФР” № 44 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПрАТ “Вінницький завод Будмаш” (код ЄДРПОУ 01267863)

10 квітня 2012 року відбулись чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Вінницький завод Будмаш” (надалі – збори) і відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства директор Товариства інформує про результати голосування щодо прийнятих рішень по питаннях порядку денного зборів.

 

1. Питання порядку денного Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Підсумки голосування

“За” - 780997 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте.

Головою зборів обраний Циба Володимир Васильович.

Секретар зборів Марценюк Любов Іванівна.

Лічильна комісія Фурманський Сергій Володимирович.

Регламент зборів: Виступаючі з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час підведення підсумків голосування.

Голосування на зборах – відкрите, шляхом підняття мандатів та проводиться за принципом “Одна акція - один голос”.

 

2. Питання порядку денного Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування

“За” - 780997 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2011 рік затверджений.

 

3. Питання порядку денного Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Підсумки голосування

“За” - 780997 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте. Звіт Наглядової ради за 2011 рік затверджений.

 

4. Питання порядку денного Звіт Ревізора за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора

Підсумки голосування

“За” - 780997 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте. Звіт та висновки Ревізора за 2011 рік затверджені.
 

5. Питання порядку денного Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік

Підсумки голосування

“За” - 780997 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затверджені.

 

6. Питання порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік

Підсумки голосування

“За” - 780997 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів (0 % голосів від присутніх на зборах).

Рішення прийняте. Порядок покриття збитків Товариства затверджений.

 
 

Директор ПрАТ “Вінницький завод Будмаш”                                                                      Циба В.В.

 

 Звіт 2011


ПРОДУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МЕТАЛЛОФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ГИДРОЦИЛИНДРЫ

 
О НАС
ПРОДУКЦИЯ
СЕРВИС
ПАРТНЕРАМ
КОНТАКТЫ
ИНФОРМАЦИЯ
Copyright 2007 - 2013. Винницкий завод "БУДМАШ". Винница, Украина.
Разработано в METASTUDIO